Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë Starton Garën e Tretë Vjetore të Bletës Gërmëzuese!

Të gjithë studentët midis 14 dhe 16 vjeç me njohuri të mira të gjuhës angleze janë të inkurajuar të marrin pjesë. Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë me e-mail të gjithë informacionin më poshtë në adresën vangjelim@state.gov jo më vonë se 25 Prill, 2012:

 

 

Emri:
Mbiemri:
Ditëlindja:
Shkolla:
Qyteti:
Numri i Telefonit:
E-mail:

Presim t’ju takojmë!

Shikimi i Kulturës Amerikane

Klubi Interlink ka filluar një kurs alternativ të Filmit i quajtur “Shikimi i Kulturës Amerikane.” Ku kurs vazhdon në mënyrë të qendrueshme që prej Nëntorit 2011, dhe studentë nga shkolla 9-vjeçare dhe Gjimnazi kanë ende shumë dëshirë për të marrë pjesë!

ShKA është njëprogram gjuhësor ndërkulturor që përdor filmat si mjet bazë mësimdhënieje. Hartuar për nxënës nga klasa 7-12, ky kurs ofron një mjedis arsimor për të parë filma në një mënyrë inovative edukative. Shkalla e vështirësisë, mund ta bëjë këtë kurs më të preferuar ndaj pjësëmarrësve me një nivel të paktën mesatar të gjuhës angleze, megjithatë gjatë orëve, pjesëmarrësve u kërkohet të bashkëpunojnë  për të ndihmuar njëri-tjetrin. Fokusi kryesor i kursit është të zhvillojë të dëgjuarin dhe të shkruarën e nxënësve në gjuhën angleze si dhe të folurën. Disa filma përdoren/ shfaqen gjatë disa orëvë mësimi që mbahen të Mërkurave. Një udhëzues i veçantë ofrohet për çdo seance filmi.  Pjesëmarrësit udhëzohen si ta përdorin atë për të ndjekur historinë dhe për tëmbajtur shënime të cilat do i ndihmojnë në fazën e mëtejshme për detyrat me shkrim. Gjithashtu, role individuale brenda filmit do i caktohen disa  nxënësve për të pasur një eksperiencë të diferencuar. Herë pas here, detyra me shkrim u jepen nxënësve. Shpesh do të ndodhë që filmat të kenë ose jo titra në Anglisht.

Për më shumë informacion rreth këtij kursi kliko këtu. Për të shkarkuar formën e aplikimit kliko këtu. Formën e aplikimit më pas duhet ta dërgoni tek adresa DeVaughnBeratDAR@gmail.com