Programe

Interlink është krenar për të sponsorizojë programet e mëposhtme për anëtarët e komunitetit, nga të dy brezave të rinj dhe të vjetër! Për më shumë informacion, klikoni në lidhjet më poshtë ose menutë e mësipërme.

The Interlink is proud to sponsor the following programs for community members, from both young and older generations! For more information, click the links below or the menus above.

Shikimi i Kulturës Amerikan = American Culture Watch – Ongoing

Risi Shoqërore = Innovation Society – Ongoing

Mentor Me Crazy-Berat – Ajo që filloi si një fenomen novatore ne Vlore, Shqipëria ka vazhduar të mbajë në Berat. Nxënësit e të gjitha moshave, dhe anëtarëve të ndryshëm të komunitetit përfshihen në një kurs mentorial informale për të përmirësuar cilësinë e arsimit Shqip për liderët e ardhshëm të Shqipërisë. Për më shumë informacion mbi këtë kurs, si të rregjistrohesh, dhe çfarë të presësh, te lutem check back soon.  =  What started as an innovative phenomenon in Vlore, Albania has continued to take hold in Berat.  Students of all ages, and various community members engage in an informal mentorship course to improve the quality of English education for the future leaders of Albania.  For more information about this course, how to register, and what more to expect, please check back soon.

Pjesë Romanesh = Novel Parcels – Në muajt në vijim janë duke u bërë plane për të filluar një klub të librit Anglisht qe do të ofrojë një përqasje alternative ndaj leximit në grup (mundësisht me përdorim e lexuesve elektronikë). Për më shumë informacion mbi këtë kurs, si të rregjistrohesh dhe çfarë të presësh please check back soon.  =  In the coming months we are planning to create an English book club which will offer an alternative approach to group reading (with the use of “Kindle” e-readers).  For more information about this course, how to register, and what more to expect, please check back soon.